Mitt i Ångermanland, en timmes flygresa från Arlanda, ligger Gussjöbygden. En pärla mjukt inbäddad i det tre mil långa sjösystem som leder in till residensstaden Härnösand. Här möts berg och dalar, skogar och sjöar i en fullständigt slösande kombination.

Om föreningen

Gussjö intresseförening har som mål att bland annat främja gemenskapen på bygden och medverka till olika nöjes-, frilufts- och kulturaktiviteter. I detta ligger att även arbeta för en ny anläggning på Gussjönoret för dans samt ordna andra evenemang så som skogsvandringar, bakluckeloppis, cafékvällar och fester.

För tillfället arbetar vi även för att göra området kring Noret och ön Kattskär tillgängligt för så många som möjligt. Föreningen sköter även om badplatsen vid Noret, Starredsbadet samt badet Brånsviken vid Långsjön.

Föreningshandlingar

Här hittar du verksamhetsplanen för aktuellt år.

Verksamhetsplan 2024

Här ligger de senaste årsmötesprotokollen.

Årsmötesprotokoll 2022 inklusive resultatbudget (budgeten visar ej resultat för återuppbyggnad av evenemangslokal)

Önskar du som medlem kandidera till styrelsepost? Kontakta valberedningen. Se kontaktuppgift under fliken Styrelsen.

Aktiviteter
Du kan läsa mer om vilka aktiviteter som föreningen anordnar på sidan Detta händer 2024

Medlemskap

Kostnad: 150 kr/person eller 300 kr /familj.

Medlem blir du genom att betala till swishnr. 123 229 14 82 eller Bg 5873-1852.

Skriv namn och din mejladress i meddelandet.

Följ oss gärna på våra Sociala kanaler