Plats – Gussjönoret
Tid uppstart av noret – kl 12.30-14.00
Vi sätter in plexiglasskivor på caféet, sopar och städar, lägger i bryggan, krattar med mera.

Tid medlemsmöte – kl 14:00-15:00
Under mötet informerar vi om förstudien som genomförs för Gussjönoret under våren. Vi kommer även att informera om sommarens aktiviteter och vill höra om dina tankar och idéer.
Vi bjuder på fika.
Välkommen!