Har ni idéerna har vi möjligheterna!

Vi genomför en förstudie med stöd från Leader Höga Kusten och Landsbygdsfonden för att se över möjligheterna att återuppbygga evenemangslokalen.

Vi söker nu hjälp av er boende, sommarstugeägare och övriga intresserade med idéer för aktiviteter på Gussjönoret. Vad vill du göra på noret? Vi behöver förslag på aktiviteter, som vi kan fylla den framtida evenemangslokalen med.

Vi ses på Brunne skola (matsalen) kl 19.00 torsdag 15 februari.
Mötet kommer att ledas av projektledare Ingela Norrby.

Vi bjuder på macka och kaffe/te. Har du inte möjlighet att komma så skicka dina idéer eller kontakta projektledare Ingela Norrby, ingela@biwa.se, 076-338 59 53