Under våren 2024 genomför Gussjö IF en förstudie med stöd från Leader Höga Kusten och Landsbygdsfonden för att se över möjligheterna att återuppbygga evenemangslokalen på Gussjönoret.

Vad vill du göra på noret? Vi behöver förslag på aktiviteter, som vi kan fylla den framtida evenemangslokalen med.

Skicka gärna dina idéer, eller kontakta projektledare Ingela Norrby, via epost ingela@biwa.se, eller tel 076-338 59 53

Tillsammans för Gussjö!